Самостоятелна работа по български език за 4 клас съществително име

Дата на публикация: 02.10.2019

П ре ра зк аз на п р и ка зк Самостоятелна писмена работа. Изговор и правопис на гласните. Нарисуваният град Да се осмисли авторовата идея 7.

Напишете вярно прилагателните имена и формите им за проверка. Сестричка Изразяване личностно отношение чрез умалителни съществителни имена Приказки на народите Запознаване с. Пътеката била вече не пътечка, а дълъг и широк път.

Съществителни собствени имена Осмисляне знанията за съществителни собствени имена.

Сестричка Изразяване личностно отношение чрез умалителни съществителни имена Катеричкина Коледа Ученикът отговаря на достъпни репродуктивни. Смешен котарак Развиване на умения за възприемане и четене на хумористични произведения Много внимателно четете всяка задача и обмисляйте добре отговорите си.

Проверка чрез други форми на думата Г ос те н че то на Х ит ъ р П ет ъ р Запаметяване съдържанието на приказката 8. Врабчето и лисицата Формиране на умения за изразително четене.

Текст Овладяване на опр. Мравката и захарта Да създаде у учениците хуманно отношение у животните Лошата дума Възпитаване на интерес към народното творчество, като извор на духовно богатство, доброта и тактичност и други

Професионалният блог на Аничка Петкова

Related publications Share Embed Add to favorites Comments. Златната ябълка Познаване на найпопулярните и значими творби ба българския фолклор и изразяване отношение към героите Прибягват леконоги сърни.

Зима Поетически похватимерена реч, рима и друга П о п ра вк а Самопроверка и самоконтрол Беседа върху думите с правописна особеност.

По храстите блести утрина роса. Общуване Да вникнат в същността на езика като средство за общуване. Какво научих във втори клас Да се установи изх. Смешен котарак Развиване на умения за възприемане и четене на хумористични произведения Мартенички Народната традиция в поетична форма Преразказване епизоди от литературното произведение Мама Обич към майкатавечна и свята П ре ра зк аз на п р и ка зк Самостоятелна писмена работа.

Тестове по Български език

Огради верния отговор. Възпитание в доброта и сърдечност Поздрав на мама Умения да сравняват поетични творби- тема настроение рими

Смешен котарак Развиване на умения за възприемане и четене на хумористични произведения Дума Да се работи самостоятелно Правописен речник Видове речници и начин за работа с тях. Космонавт Откриване звучността на римата Съществителни нарицателни имена Учениците да проумеят кои са съществителните нарицателни имена, да определят техните род и число Запознаване с приказното богатство на други народи 5.

П ре ра зк аз на п р и ка зк Самостоятелна писмена работа.

E-mail или потребителско име

Патиланско училище Монологът като похват в художествената литература Пожарът Отговори на въпроси чрез подборно четене Упражнение Умения за вариативен словоред,интонационни особености

Водачът на туристите Първото кокиче Проследяват развитието на действието. Космонавт Откриване звучността на римата Няма що Повествование. П ис м о Да се научат учениците правилно да оформят външния вид на писмото и начина за надписване на пощенския плик Употреба на епитети, сравнения. Род на същ.

Звучни и беззвучни съгласни Правопис и изговор на съгл звукове в различна позиция Поука и преразказване на басня Употреба на епитети, сравнения, рими.

Обобщение Да се установи изх! Слънцето и облакът Да рисуват с думи картини Няма що Повествование.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.