Молба за прекратяване на трудов договор по чл 327

Дата на публикация: 14.12.2019

Необходимо е то обаче да води до невъзможност за изпълнение на трудовите функции на работника или служителя за конкретната работа и да бъде удостоверено от здравните органи. Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново.

Разпоредбата на чл. Въз основа на чл. Работникът или служителят има право без предизвестие да прекрати договора по всяко време на действие на трудовото правоотношение и независимо от обстоятелството кога е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст — преди сключването на договора или по време на неговото действие. Съдържание на броя. Неизпълнението от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа без значение на причините за неизпълнението дава право на работника или служителя да прекрати трудовия си договор без предизвестие.

Сходни документи от Експертис. Район "Лозенец".

Район "Илинден" 4. Особености на новия закон за чужденците, по време на което да бъдат съблюдавани и съобразени всички гарантирани му права. Район "Младост". Задайте го тук!

Прекратяване от работника или служителя с предизвестие - чл.

Ще имате право на парично обезщетение за безработица, ако имате внесени осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца.

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право

Ответникът по касационната жалба [фирма] оспорва жалбата като неоснователна. За да отправите запитването си към нея, трябва да влезете в сайта с потребителско име и парола или да се запишете тук.

Дирекция "Инспекция по труда" — Враца. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи :. От три години имам непрекъснат трудов стаж и искам да знам дали, ако напусна по собствена инициатива, взаимно съгласие, имам право на обезщетение от борсата? Район "Люлин". При прекратяване на това основание работодателят дължи на работника или служителя обезщетение съгласно чл.

С него се урежда право на работника или служителя да прекрати трудовия договор без предизвестие, работникът или служителят не е длъжен в случая по чл! Заявление за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор свободен текстзадедено под вх. Петъчен виц Моят стаж Моят университет Казуси. Какви са ми правата? Разбира се, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Кодекса за социално осигуряване КСО.

Още публикации

Район "Слатина". Достатъчно е обективно да е налице закъснение на плащането. С получавенето на писменото волеизявление за прекратяване на трудовия договор по чл. Дирекция Инспекция по труда.

Политика за бисквитките. По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, ако съобщи за това на работодателя преди или едновременно с получаването му, следващ месеца. Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали. В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. Работникът или служителят може да оттегли предизвестието си.

Район "Възраждане" 3. Софийска област и райони на Столична община : 1. Въпрос: Преди 5 месеца започнах работа на трудов договор с 6-месечен изпитателен срок. Мога ли да откажа да подпиша подобна молба?

Подаване на документите :. Това е право на работника или служителя за едностранно прекратяване на договора и неговото упражняване зависи само от неговата воля. Въпреки всичко не трябва по принцип да се изключва възможността на работодателя да защити интереса си, ако счита.

Район "Люлин". С влязло в сила съдебно решение уволнението е признато молба за прекратяване на трудов договор по чл 327 незаконно и работникът или служителят е възстановен на работа! Въпросите ми са: 1? Моментът на прекратяването е различен в зависимост от това дали работникът или служителят отработва целия срок на предизвестието или само част от него?

Престъпления срещу интелектуалната собственост. Има ли право да ме освободи с комисия от човека? Трудовото възнаграждение може да бъде както в парична, така и в натурална форма.

Претендира разноски. Основанията по чл. Въведете символите от картинката. Обезщетението по чл.

Препоръчваме ви да прочетете:

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.